Kontaktuppgifter

Nya medlemmar – info till mäklare

Allting går via vår ekonomiska förvaltare Mediator. Ska ni sälja i vår förening kontakta då Mediator på avgifterhyror@mediator.se.

Felanmälan

BoKlok har sedan 14 november 2022 en ny rutin för felanmälan. Alla fel ska anmälas direkt till BoKlok kundtjänst med undantag för bredband, telefon och TV som ska anmälas direkt till medieleverantören. Ni kan fortfarande felanmäla via OurLiving-appen annars är det på telefonnummer 020 – 26 55 65 samt kontakt@boklok.se. Öppet vardagar kl 8.30 – 16.00.

Vi önskar dock att ni mejlar till felanmalan@brfnejlikanhaninge.se om ni har felanmält något till BoKlok, detta för att vi samtidigt ska ha koll på vad som pågår i området.

Månadsavgifter

Om du har frågor kring exempelvis uteblivna eller felaktiga avgiftsavier, autogiro eller liknande, kontakta föreningens ekonomiska förvaltare Mediator. Mediator hjälper även till att besvara på frågor som rör din lägenhet, med utdrag ur lägenhetsförteckningen (mäklarbild) eller frågor kring dina befintliga lån.
www.mediator.se
018-13 14 50

Styrelsen

Vid frågor rörande annat än ovanstående kontakta då styrelsen på info@brfnejlikanhaninge.se.