Styrelsen

Kontakt

Tveka inte att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar.

Maila info@brfnejlikanhaninge.se för att komma i kontakt med styrelsen. Undvik att knacka på hos styrelsens representanter om det inte är absolut nödvändigt.

Styrelsen består av

Ordförande
Marie Karlsson

Kassör
Irma Moritz

Ledamot
Ivan Klasan
Annika Söder
Theodoros Tilaveridis

Suppleanter
Peter Hjelm
David Ballester

Enligt stadgarna ska föreningens styrelse bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.


I vår förening är även suppleanterna en aktiv del i styrelsen.


Är du intresserad av att sitta i styrelsen nästa år?
Hör av er till mejlen så återkommer vi.

Styrelsemöten

Styrelsemöten sker generellt en gång per månad.