Styrelsen

Kontakt

Tveka inte att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar.

Maila info@brfnejlikanhaninge.se för att komma i kontakt med styrelsen. Undvik att knacka på hos styrelsens representanter om det inte är absolut nödvändigt.

Styrelsen består av

Ordförande
Peter Hjelm

Kassör
Malin Andersson

Sekreterare
Irma Moritz

Ledamot
Malik Hussein
Angelica Larsson

Suppleanter
Christoffer Öst

Enligt stadgarna ska föreningens styrelse bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt minst en och högst fyra suppleanter.


I vår förening är även suppleanterna en aktiv del i styrelsen.


Är du intresserad av att sitta i styrelsen nästa år?
Hör av er till mejlen så återkommer vi.

Styrelsemöten

Styrelsemöten sker generellt en gång per månad.