Motioner

Motioner till årsstämman ska inkomna till styrelsen (via mejl eller brevlådan) senast 26 februari.

Lämna ett svar